Adriana Dergam

Honorární konzulka Uruguayské východní republiky
Nekázanka, 110 00 Praha 1
Mob: +420 737 637 802

FB + Twitter: @UruguayCZ

E-mail: cdpraga@mrree.gub.uy

Honorární konzulát Uruguaye v Praze

Konzulát v Praze podporuje růst kulturních, obchodních a institucionálních vztahů mezi Uruguayí a ČR a pomáháme uruguayským občanům, kteří se na území Česka nacházejí v nesnázích. Do kompetence konzulátu patří vydávání osobních dokladů, víz, občanství a různých druhů potvrzení včetně ověřování dokladů a legalizace překladů. Konzulát také přispívá informováním a poradenstvím k rozvoji vzájemných vztahů obou zemí v různých oborech a organizuje kulturní a vzdělávací akce.

Uruguay je sice větší než někdejší Československo, nemá ale ani tři a půl milionu obyvatel. Vyznačuje se stabilním a transparentním prostředím pro obchod a investice. Pravidelně se umisťuje na špici hodnocení bezpečnosti, nízké korupce a státu práva na americkém kontinentu. Spolu s Chile patří k zemím s nejvyššími průměrnými příjmy z Latinské Ameriky. Za poslední desetiletí zaznamenala Uruguay mnoho ekonomických úspěchů, například z importéra energií se stala díky udržitelným zdrojům exportérem a do budoucna sází na výrobu a vývoz zeleného vodíku. Země již několik let také vytváří podmínky pro rozvoj digitální infrastruktury, vzdělávání a podnikání v oblastí nových technologií. Uruguay je řazena do tzv. Digital Nations, tj. skupiny nejvyspělejších zemí světa v oblasti implementace digitální veřejné správy. Každým rokem navštíví Uruguay skoro 5 milionů turistů.