Daniel Herman

Honorární konzul Lichtenštejnské knížectví
Palác Jalta – Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno
Telefon: +420 602 375 307

E-mail: brno@honoraryconsulate.li
Web: https://www.liechtenstein.li

LICHTENŠTEJNSKO

Lichtenštejnský honorární konzulát se sídlem v Brně a působností po celé České republice, patří mezi 12 honorárních konzulátů v šesti zemích, které Lichtenštejnské knížectví po světě má (USA, Velká Británie, Německo, Čína, Singapur a ČR). Kompetenčně spadáme pod velvyslanectví pro ČR ve Vídni. Jedním z hlavních úkolů konzulátu je posílení bohatých vazeb mezi oběma zeměmi, zejména na jižní Moravě, kam Lichtenštejny pozval již v polovině 13. stol. český král Přemysl Otakar II. Brno coby sídlo honorárního konzulátu nebylo vybráno náhodně. Zejména na jižní Moravě a ve Slezsku jsou dodnes viditelné četné stopy intenzivního působení Lichtenštejnů, a to nejen v oblastech kultury, ale i hospodářství, vědy a školství. Lichtenštejnské kulturní dědictví je u nás významné. Nejviditelnějším důkazem jsou např. oblasti Valtic a Lednice, které jsou součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Lichtenštejnsko má bohatou historii. Jako samostatný a suverénní stát existuje od r. 1719.

Dnes je moderní zemí, která má České republice co nabídnout ve vzdělávání, ekonomice, či inovacích. Lichtenštejnská ekonomika je založena na znalostech a inovacích. Lichtenštejnsko a ČR jsou již dnes úzce hospodářsky propojeny díky společnému členství v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a prostřednictvím smlouvy o zamezení dvojího zdanění, jakož i zásluhou lichtenštejnských firem působících v ČR. Základem spolupráce v oblasti vzdělávání je výměna studentů mezi lichtenštejnským gymnáziem a Gymnáziem Matyáše Lercha v Brně a dohoda o spolupráci na univerzitní úrovni. A konečně, řada bilaterálních projektů v ČR je financována z finančních prostředků EHP. Vazby jsou tedy mnohé a oblast společných zájmů široká. Je proto důležité dokázat překonávat i potíže z minulosti a vytvářet základ pro stále intenzivnější spolupráci do budoucna.