Pavel Kutálek

Honorární konzul Finské republiky
Botanická 56, 602 00 Brno
Tel.: +420 541 554 204
Fax: +420 541 554 155
Mobil: +420 602 720 194

email: pavel.kutalek@aquatis.cz

Finský honorární konzulát v Brně

Finský honorární konzulát v Brně byl pod patronátem společnosti Pöyry Environment a.s. otevřen v roce 2003. Své služby poskytuje pro území krajů Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského a kraje Vysočina. Je podřízen profesionálnímu konzulárnímu úřadu finského velvyslanectví v Praze.

Do kompetence konzulátu patří kromě konzulární činnosti týkající se vydávání osobních dokladů, víz, občanství a různých druhů potvrzení včetně ověřování dokladů a podpisů také oblast ekonomická a kulturní. Svou aktivní účastí na různých společenských a vědních akcích podporuje honorární konzul hospodářskou, kulturní, vzdělávací i jinou spolupráci mezi Finskem a Českou republikou. Ke dni finského státního svátku pořádá setkání důležitých osobností ze všech jmenovaných oblastí a ze všech zmíněných krajů, především pak z Brněnska.

V případě potřeby poskytuje honorární konzul na území, které spadá pod jeho působnost, pomoc finským občanům, kteří se z nějakého důvodu ocitli v nouzi nebo pomáhá Finům zadržených v České republice, kteří se ocitnou ve vazbě nebo ve výkonu trestu.

Dále bývá honorární konzulát často nápomocen i v případech, kdy jsou finští občané po nehodě převezeni do některé z brněnských nemocnic a neumějí se sami nebo jejich rodinní příslušníci dohovořit některým ze světových jazyků s nemocničním personálem a často i v případech při jednání finských občanů s Českou policií v případě nehody, úmrtí či okradení. V neposlední řadě honorární konzulát přispívá podáváním nejrozličnějších informací a poradenstvím k rozvoji obchodních kontaktů a turistiky.