Ing. Martin Paštika, MBA

Honorární konzul Bahamského společenství v ČR
Benešovská 10, Praha 1
Telefon: +420 602 344 415

E-mail: office@hcbahamas.cz

CZECHREPUBLICHCMOFA@BAHAMAS.GOV.BS

Oficiální název státu: Bahamské společenství – The Commonwealth of The Bahamas

Poloha: Karibik, ostrovy v Atlantickém oceánu, jihovýchodně od Floridy a severovýchodně od Kuby

Hlavní město: Nassau (248 948 obyvatel)

Měna: bahamský dolar (BSD), 1 BSD = 100 centů

Jazyk: angličtina (úřední), kreolština (mezi haitskými imigranty)

Polit. systém: konstituční parlamentní demokracie (konstituční monarchie)

Hlava státu: formálně britský král Karel III. zastoupena generálním guvernérem, představitelem politické moci je ministerský předseda. V Bahamském společenství je zastupována generálním guvernérem a jedná na základě doporučení vlády. Jmenuje předsedu vlády z vítězné strany vzešlé z voleb. Podobně jako královna, generální guvernér nevyslovuje své názory či mínění.

Administrativní dělení: Bahamy se administrativně dělí na okruhy (districts). Platí to pro všechny oblasti v zemi s výjimkou New Providencu. Je jich 31, z toho 23 se jich vytvořilo v roce 1996, zbytek v roce 1999.

Bankovní systém: Hlavní město Nassau se řadí mezi 10 nejvýznamnějších celosvětových offshore destinací a je nejdůležitější na západní polokouli. Většina bank se zaměřuje na privátní bankovnictví. Offshore banking je vedle turistiky druhým největším zdrojem přílivu finančních prostředků na Bahamy.

Daňový systém: Bahamy patří mezi daňové ráje a pro evropské společnosti i jednotlivce existuje mnoho příležitostí tohoto druhu v mezích daných zákony země původu. Mezi nejdůležitější investiční nástroje patří offshore holdingy, které slouží k daňovým i nedaňovým účelům. Nejčastější je ochrana zisku před zdaněním. Holding se sídlem na Bahamách sice nemůže získávat výhody z dohod zamezujících dvojímu zdanění, neboť Bahamy nejsou signatářem žádné takové dohody, nicméně centralizace akciových podílů přináší administrativní zjednodušení a potenciální úspory.

Vízová povinnost:

Dne 28. 5. 2009 byla v Bruselu podepsána dohoda mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti. Touto dohodou byl zaveden režim bezvízového styku pro občany Evropské unie a občany Baham, kteří mohou pobývat na území druhé smluvní strany po dobu až tří měsíců během šestiměsíčního období. Dohoda se nevztahuje na osoby cestující za účelem výkonu výdělečné činnosti.