Ing. Pavel Rejchrt

Honorární konzul Mongolska
Eliščino nábřeží 302/29, 500 03 Hradec Králové 3
e-mail: consul.hradec@emongolia.cz

Telefon: +420 777 008 877, +420 602 562 197

MONGOLSKO

Mongolsko je vnitrozemský stát ve střední Asii, hraničící na severu s Ruskem (3 000 km) a na jihu s Čínskou lidovou republikou (4 760 km). Země zaujímá plochu 1 566 500 km² (dvacetkrát více než ČR). Vzhledem ke svým pouze 3,1 milionům obyvatel patří Mongolsko mezi státy s nejnižší hustotou zalidnění.

Největším městem je hlavní město Ulánbátar, který má 1 500 000 obyvatel, žije v něm tedy cca polovina mongolské populace. S velkým odstupem následují průmyslový Erdenet (100 tis. obyvatel) a Darchan (75 tis.). Další města mají již méně než 50 tis. obyvatel.

Diplomatické vztahy mezi Českou republikou a Mongolskem formálně vznikly v roce 1950. Česká republika má velvyslanectví v Ulánbátaru. Mongolsko je jednou z prioritních zemí české zahraniční rozvojové spolupráce. České projekty se zde zaměřují na šest oblastí: ekonomický rozvoj včetně předávání zkušeností z transformace na tržní hospodářství, development, životní prostředí, zemědělství, sociální otázky a snižování nezaměstnanosti.

Velmi důležitou složkou Mongolského hospodářství je těžba nerostných surovin. V Mongolsku se nacházejí významná ložiska hnědého a černého uhlí, železné rudy, wolframu, mědi a zlata.

Úředním jazykem je mongolština. Dalším nejpoužívanějším jazykem je ruština, dá se domluvit i anglicky a čínsky. Podle českých zdrojů cca 1 % obyvatel má znalosti češtiny.

Mongolský honorární konzulát v Hradci Králové

Mongolský honorární konzulát v Hradci Králové byl zřízen pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského za účelem vzájemného rozvíjení vztahů mezi Mongolskem a ČR nejen v oblasti konzulární, ale také v oblasti obchodně-ekonomické, společenské, vědy, kultury, sportu, atd.

Do kompetence konzulátu nepatří vydávání osobních dokladů, víz, občanství a různých druhů potvrzení.