Martin Plachý – doyen

Honorární generální konzul Singapurské republiky, doyen honorárních konzulů v Praze
Opletalova 27, Praha 1 – Nové Město

Tel.: +420 224 091 385
E-mail: singapore@honoraryconsul.cz

Úřední hodiny: úterý a čtvrtek, 9:00-12:00
www.ica.gov.sg
www.mfa.gov.sg

Základní informace o Singapurské republice

Singapur je městský ostrovní stát založený v roce 1819 jako britská obchodní kolonie a důležitá námořní základna na cestě mezi Suezským průplavem, Indií a Austrálií. Po vyhlášení nezávislosti v roce 1965 Singapur dosáhl dynamického ekonomického růstu, z pohledu finančnictví, technologií a mezinárodního obchodu jde dnes o zemi velkého významu. Díky stabilně přívětivému podnikatelskému prostředí, nízkým daním a vyspělému právnímu systému se Singapur dlouhodobě řadí na přední příčky v hodnocení Doing Business. Ačkoli se jedná o parlamentní republiku s demokratickými volbami, moc od založení až do současnosti drží v rukou strana People’s Action Party, která tak skrze kontrolu výkonné i zákonodárné moci zaručuje stabilitu a setrvalý rozvoj země.

V čele státu stojí prezident republiky, který je volen na období 6 let.

Singapur je třetím nejhustěji zalidněným státem na planetě (8358 lidí na km2), a i přesto si uchovává rychlý růst populace, především díky vysoké imigraci – ze současných 5,45 milionů obyvatel je asi 1,45 milionu cizinců. Složení obyvatelstva je pestré, přičemž Singapur si zakládá na mírumilovném soužití ras a etnik, jež se vzájemně respektují. Asi 76 % obyvatel se hlásí k čínskému etniku, 15 % malajskému a 7,5 % indickému. Náboženská svoboda je v zemi zaručena a dodržována, přičemž složení obyvatel dle vyznání je: budhisté (31 %), bez vyznání (20 %), křesťané (19 %), muslimové (16 %) a další (14 %).

Singapurskou měnou je singapurský dolar ($, S$, SGD), který se dále dělí na centy.

Generální konzulát Singapurské republiky v Praze je veden honorárním generálním konzulem panem Martinem Plachým. Konzulát naleznete na adrese Opletalova 27, Praha 1 – Nové Město, nedaleko Hlavního nádraží či tramvajové zastávky Jindřišská.

Generální konzulát Singapurské republiky v Praze vystavuje náhradní cestovní doklady, poskytuje vízové, notářské a konzulární služby.

Občané ČR mohou cestovat do Singapuru bez víza a zůstat v zemi po dobu 90 dnů. Bezvízový styk neopravňuje k získání zaměstnání v Singapuru ani k výdělečné činnosti na území státu.