Ing. Jana Štefánková

Honorární konzulka Seychelské republiky v České republice
Gogolova 228/8, 118 00 Praha 1, Česká republika
Mobil: +420 603 954 433

E-mail: info@consulateseychelles.cz
Web: www.consulateseychelles.cz

Honorární konzulát Seychelské republiky:

Honorární konzulát Seychelské republiky v České republice byl založen v roce 1994. V letech 1994 až 2014 zastával post honorárního konzula pan Ernst Pindur. V jeho činnosti nyní pokračuje paní Ing. Jana Štefánková, která jako výkonný zaměstnanec konzulátu působí od roku 1995 a od roku 2016 vykonává funkci honorární konzulky.

Honorární konzulát podporuje obchodní a kulturní styky mezi Českou a Seychelskou republikou, rozvíjí spolupráci v oblasti vzdělávání a zdravotnictví mezi oběma zeměmi, pomáhá českým a seychelským občanům, zejména seychelským studentům na území ČR a poskytuje základní informace o vstupu a pobytu na Seychelských ostrovech. Konzulát nezajišťuje administrativní agendu týkající se ověřování podpisů, dokumentů a překladů, vydávání matričních dokladů, cestovních, občanských a řidičských průkazů apod. Tyto služby poskytuje Velvyslanectví Seychelské republiky v Paříži, do jehož jurisdikce konzulát spadá.