Asociace honorárních konzulů v České republice byla založena v roce 1997 na základě přirozené potřeby honorárních konzulů, akreditovaných v České republice, setkávat se, vyměňovat si zkušenosti z konzulární, vízové a notářské práce, vyplývající z jejich funkce, a vytvářet příležitosti k všeobecně prospěšné spolupráci, ze které mohou mít prospěch jak jednotlivé země, reprezentované honorárními konzuly, tak i Česká republika.

Asociace honorárních konzulů se snaží prohloubit kontakty a přátelství s kolegy a kolegyněmi z diplomatické komunity v Praze a rovněž s dalšími entitami z různých oblastí života v České republice.

Asociace honorárních konzulů v České republice je členem FICAC – organizace, sdružující asociace honorárních i kariérních konzulů po celém světě.
Hostující země Česká republika plně uznává Asociaci honorárních konzulů a poskytuje jí plnou podporu pro vykonávání činnosti spojené s důstojnou reprezentací vysílajících zemí.