Gijsbert Maarten Boot M.Sc.

Honorární konzul Botswanské republiky v ČR – od roku 2011
Lyckovo náměstí 508/7, 186 00 Praha 8
Telefon: +420 737 238 268

E-mail: gijs.boot@gereo.cz

Botswana, oficiálně Botswanská republika je vnitrozemský stát na jihu Afriky s 2 352 000 obyvateli. Je uzavřený a hraničí s Namibií, Zimbabwe, Zambií a Jižní Afrikou. Bývalý britský protektorát Bechuanaland (1885-1966) přijal své současné jméno po nezávislosti v roce 1966 od svého vzniku si udržuje stabilní zastupitelskou demokracii, která trvá nejdéle ze všech zemí Afriky. Většinu jejího povrchu zabírá poušť Kalahari.

Hlavní město: Gaborone

Předseda: Mokgweetsi Masisi

Počet obyvatel: 2,352 milionu (2020 Světová banka)

V Botswaně žije pouze 2,35 milionu obyvatel, což z ní dělá jednu z nejméně obydlených zemí na světě. Na konci 70. let šlo o jednu z ekonomicky nejchudších zemí na světě, nicméně od té doby, i díky stabilní politické situaci, zaznamenala raketový rozvoj a nyní se jedná o třetí hospodářsky nejvyspělejší stát Afriky. Rovněž v indexu lidského rozvoje HDI patří mezi vyvinuté státy a předčí dokonce i sousední Jihoafrickou republiku. Botswana je členem Africké unie, Jihoafrického rozvojového společenství, Commonwealthu a Organizace spojených národů. Velkým problémem je šíření HIV/AIDS, které i přes částečně úspěšnou osvětu obyvatelstva stále roste. V roce 2018 bylo touto nemocí infikováno zhruba 20 % populace.
Měna: Botswana pula (botswanská pula)

Úřední jazyk: angličtina

V minulosti v České republice studovalo přibližně 100 studentů. Většina z nich byla na lékařských univerzitách v Praze a Hradci Králové. Hon. botswanský konzul pro Českou republiku navázal kontakty zejména se společnostmi ze sklářského průmyslu (Botswana má nejčistší písek na světě), ze železničního stavitelství a cestovního ruchu. Kromě toho se hledá dvojí vztah (Twin-relation) s provincií severní Morava a Horní Slezsko, protože ekonomická struktura tohoto regionu je velmi podobná struktuře Botswany a Botswana potřebuje změnit svou ekonomickou strukturu (stejně jako severní Morava zhruba před 20 lety), protože důležitým pilířem (těžba diamantů) na termín se drasticky zkrátí.

Od roku 2018 je prezidentem Botswany Mokgweetsi Masisi z Botswanské demokratické strany, následuje svého stranického kolegu Iana Khamu, který byl prezidentem od roku 2008 po dobu 10 let. Existuje zákonodárný sbor sestávající ze dvou domů: existuje poradní dům náčelníků, který se skládá z 15 křesel a v němž zasedají náčelníci největších kmenů. Kromě toho existuje národní shromáždění, které se skládá ze 47 členů (40 volených, 7 jmenovaných prezidentem) s funkčním obdobím 5 let.

Jedinými známými minerály v zemi v době nezávislosti byly mangan a nějaké zlato a azbest. Od té doby byly nalezeny velké zdroje niklu a mědi, stejně jako sůl a bezvodá soda. Jsou zde také obrovské uhelné doly a také zdroje antimonu, síry a platiny. Přesto jsou tři diamantové doly v Botswaně pro ekonomiku nejdůležitější a představují jednu z největších diamantových zásob na světě.