Jaroslav Weigl

Honorární konzul Slovenské republiky
Příkop 4, 602 00 Brno
Tel.: +420 511 440 079
Mob.: +420 734 287 623

E-mail: info@konzulat.eu

Slovenský honorární konzulát v Brně

Slovenský honorární konzulát v Brně byl zřízen pro území krajů Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského a kraje Vysočina za účelem vzájemného rozvíjení vztahů mezi SR a ČR nejen v oblasti konzulární, ale také v oblasti obchodně-ekonomické, společenské, vědy, kultury, sportu, atd.

Do kompetence konzulátu nepatří vydávání osobních dokladů, víz, občanství a různých druhů potvrzení.