Ing. Saulius Bazevičius, CSc.

Honorární konzul Litevské republiky v Liberci
U Nisy 604/15, 460 01 Liberec
Tel. +420 485 115 024

Email: director@baltaxia.cz

Honorární konzulát Litvy v Liberci 

Litevský honorární konzulát v Liberci byl zřízen v roce 2013 pro území krajů Libereckého, Královehradeckého a Ústeckého za účelem vzájemného rozvíjení vztahů mezi Litevskou republikou a Českou republikou nejen v oblasti konzulární, ale také v oblasti obchodně-ekonomické, společenské, vědy, kultury, sportu atd.

Do kompetence konzulátu nespadá vydávání osobních dokladů, víz, občanství a různých druhů potvrzení.

V případě potřeby poskytuje honorární konzulát na území, které spadá pod jeho působnost, pomoc litevským občanům, kteří se z nějakého důvodu ocitli v nouzi nebo pomáhá Litevcům zadrženým v České republice, kteří se ocitnou ve vazbě nebo ve výkonu trestu.

Dále je litevský honorární konzulát připraven pomoci i v případech, kdyby byli litevští občané po nehodě převezeni do některé z místních nemocnic a neuměli by  se sami nebo jejich rodinní příslušníci dohovořit některým ze světových jazyků s nemocničním personálem, případně v případech jednání litevských občanů s Českou policií v případě nehody, úmrtí či okradení. V neposlední řadě honorární konzulát přispívá oboustranným vztahům podáváním nejrozličnějších informací a poradenstvím.