11. prosince sekonalo pravidelné vánoční setkání diplomatického sboru, činného v České republice, s předsedou Poslanecké sněmovny České republiky Radkem Vondráčkem a dalšími představiteli Parlamentu. Tohoto setkání se poprvé zúčastnili také členové Asociace honorárních konzulů.