Členové Asociace honorárních konzulů se 25. listopadu sešli s náměstkem ministra Martinem Smolkem, který pozval na pravidelné setkání na ministerstvu zahraničí honorární konzuly reprezentující cizí země v České republice. V rámci setkání se konzulové seznámili s pravidly akreditace a funkce konzulárních úřadů v České republice, jakož s možnostmi aktivní spolupráce v oblasti ekonomické diplomacie.