29. října přijal předseda Senátu České republiky pan Jaroslav Kubera prezidenta a výkonného vice-prezidenta Asociace honorárních konzulů pana Martina Plachého a Petra Vodvářku. Pan předseda byl informován o činnosti Asociace. Přislíbil, že aktivní a dlouhodobá podpora Senátu Asociaci honorárních konzulů bude i nadále pokračovat.