Asociace honorárních konzulů v České republice byla založena v roce 1997 na základě přirozené potřeby honorárních konzulů, akreditovaných v České republice, setkávat se, vyměňovat si zkušenosti z konzulární, vízové a notářské práce, vyplývající z jejich funkce, a vytvářet příležitosti k všeobecně prospěšné spolupráci, ze které mohou mít prospěch jak jednotlivé země, reprezentované honorárními konzuly, tak i Česká republika.

Asociace honorárních konzulů se snaží prohloubit kontakty a přátelství s kolegy a kolegyněmi z diplomatické komunity v Praze a rovněž s dalšími entitami z různých oblastí života v České republice.

Asociace honorárních konzulů v České republice je členem FICAC – organizace, sdružující asociace honorárních i kariérních konzulů po celém světě. 

Hostující země Česká republika plně uznává Asociaci honorárních konzulů a poskytuje jí plnou podporu pro vykonávání činnosti spojené s důstojnou reprezentací vysílajících zemí.

 


 

„Vážení honorární konzulové,

řada z vás je jediným přímým stálým zástupcem státu, který vás nominoval, na území České republiky. Sehráváte proto klíčovou úlohu v navazování a udržování styků mezi Českou republikou a státem vaší nominace. Ale i ti z Vás, jejichž honorární konzuláty působí na našem území vedle profesních zastupitelských úřadů, sehrávají důležitou úlohu v udržování a zlepšování vztahů s Českou republikou. Jsem si vědom konkrétních výsledků vašeho působení, a to nejen z hovorů, které máme možnost spolu vést v rámci každoročního setkání zástupců Ministerstva zahraničních věcí s vaší asociací. Do vaší další plodné činnosti ve funkci honorárního konzula na území našeho státu vám všem přeji mnoho úspěchů a elánu.“

JUDr. Martin Smolek, PhD., náměstek ministra zahraničních věcí pro konzulární oblast

 

Celý dopis pana náměstka ministra je otištěn v sekci Aktuality