O asociaci

honorární konzulové české republiky

Akreditaci stále většího počtu honorárních konzulů ve světě a postupné rozšiřování jejich funkcí lze již označit jako trend.

Česká republika není výjimkou. Asociace honorárních konzulů v České republice (HCA) byla založena v roce 1997 jako potvrzení tohoto trendu s cílem podpořit efektivitu práce a posílit legitimitu svých členů.

Asociace poskytuje výbornou platformu pro neformální setkávání konzulů, pro sdílení jejich zkušeností a pro diskuzi o možnostech spolupráce. Asociace reprezentuje své členy při jednáních a schůzkách s představiteli hostující země – České republiky – týkajících se záležitostí, spojených s výkonem funkce jednotlivých členů. Zároveň pomáhá zvýšit informovanost mezi vysílacími zeměmi a Českou republikou a poskytuje podporu svým honorárním konzulům. Asociace honorárních konzulů se snaží prohloubit kontakty, přátelství a spolupráci s kolegy diplomatické komunity v Praze a rovněž s dalšími entitami v různých oblastech života v České republice.

Asociace honorárních konzulů v České republice je členem FICAC – světové organizace, sdružující asociace jak honorárních, tak i kariérních konzulů.

 


 

Throughout the world more and more Honorary Consuls are being appointed and their role is being extended. The Czech Republic is no exception. The Honorary Consuls Association - Czech Republic (HCA) was founded in 1997 in recognition of this development with the aim of improving the effectiveness, status and legitimacy of its members. The Association provides a context where Honorary Consuls can meet one another, exchange their experiences and find ways of co-operating. It represents its members in dealings with the host country on issues related to the effective performance of their functions and it works towards promoting awareness among sending States of the need to provide support and motivation to their Honorary Consuls. The HCA aims to deepen contacts, friendship and co-operation with fellow members of the Diplomatic Community of Prague and with other bodies in different spheres of Czech life.

The Honorary Consuls Association - Czech Republic is a member of FICAC which is a global organization comprising both Honorary and Career Consular Associations.